Home

Achtergrond

Provincies kunnen extra glastuinbouwlocaties aanwijzen

De overheid wil de provincies meer ruimte geven om zelf locaties aan te wijzen voor de ontwikkeling van glastuinbouw en laat daarmee het 10 locatie-beleid los. Dit bleek bij de presentatie van de LNV-begroting voor 2004.

Het loslaten van het 10-locaties model betekent een doorbraak in de discussie die onder andere de NLTO de afgelopen jaren regionaal en landelijk heeft gevoerd. Ten eerste is het goed nieuws voor bedrijven op kleinere centrumlocaties buiten Berlikum, Emmen en Luttelgeest, omdat die locaties nu ook kans maken ‘erkend’ te worden door hun provincie. Hierbij kan gedacht worden aan locaties als Ens, Zandeweer/Uithuizen, Frederiksoord en Sexbierum.

Of deze gebieden dan ook moeten proberen Stidug-subsidie te krijgen, hangt af of ze aan de eisen kunnen voldoen. Maar ‘erkenning’ betekent in ieder geval dat de locatie volwaardig meetelt en niet meer hoogstens een voetnoot is. Ten tweede kan dit leiden tot vergroting van de toekomstkansen van tuinders met verspreid glas.

Overigens zegt LNV nog wel dat vrije vestiging vanaf 2010 niet meer mag, dus de druk is voor tuinders met verspreid(e) glas/tunnels nog niet van de ketel. De NLTO voert mede daarom in oktober een inventarisatie uit onder deze telers om een overzicht te krijgen van hun toekomstplannen en –perspectieven. Aan de hand daarvan kan een discussie gevoerd worden met gemeenten en provincies. (Bron: NLTO)Meer informatie Informatie over alle tuinbouwlocaties

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.