Home

Achtergrond

Provincie Noord-Brabant verliest grip op bouw stallen bij dorpsrand en natuur

Intensieve veehouders in Noord-Brabant die hun bedrijf in de randzone van een dorpen of natuurgebied hebben liggen, en wier bedrijf niet wordt verplaatst of uitgekocht, hoeven geen speciale toestemming van de provincie te hebben wanneer zij stallen bij moeten bouwen om hun bedrijf economisch leefbaar te houden.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Anthonis uit 2001. Met deze uitspraak beperkt de Raad de mogelijkheden van de provincie om uitbreiding van intensieve veehouderijen tegen te gaan. De Raad van State onderschrijft het sinds twee jaar geldende provinciale beleid om geen nieuwe bouwruimte meer toe te kennen aan intensieve veehouderijen rond dorpsranden of kwetsbare natuurgebieden. Maar vanwege geldgebrek bij de overheid heeft de provincie Noord-Brabant echter minder mogelijkheden gekregen om veehouders uit te kopen of om verplaatsing van het bedrijf te financieren.

De Raad heeft nu bepaald dat extra stallenbouw die noodzakelijk is voor het voortbestaan van een intensieve veehouderij in deze zones toegestaan moet worden indien de boer niet op een andere manier wordt geholpen, bijvoorbeeld door uitkoop of verplaatsing. De Raad van State vindt het hierbij 'in strijd met een goede ruimtelijke ordening' dat voor elke extra stal alleen een bouwvergunning mogelijk is met afzonderlijke toestemming van de provincie, zoals Gedeputeerde Staten in Brabant dat op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met de gemeente Sint-Anthonis hadden afgesproken.(Bron: Brabants Dagblad)

Meer informatie Volledige uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.