Home

Achtergrond

Perceelsgerichte administratie van belang bij aantonen definitie akkerland

Het aanvragen van akkerbouwsteun op percelen die de definitie akkerland hebben leidt tot korting of zelfs helemaal geen subsidie. In beroepszaken is het van belang dat met een deugdelijke perceelsgerichte administratie en eventueel foto’s heeft waarmee kan worden aangetoond dat het akkerland betreft.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven deed onlangs uitspraak in drie vergelijkbare zaken. In de verschillende zaken was akkerbouwsteun voor percelen maïs aangevraagd. Deze percelen voldeden volgens Laser echter niet aan de definitie in de regeling. In de regeling staat het dat gronden die gedurende de achtereenvolgende jaren 1987 tot 1991 als blijven grasland of blijvende teelten, bos of niet agrarische doeleinden in gebruik was niet in aanmerking komen voor premie.

De controle hiervan gebeurt door middel van gemaakte sattelietfoto’s. Indien de boer het er niet mee eens is en hij door perceelsgerichte administratie en foto’s aan kan tonen dat er in die jaren akkerbouwgewassen zijn geteeld, dan kan de definitie akkerland alsnog worden toegekend. Dat lukte in deze zaken wel en werd de premie alsnog toegekend.

Als dit niet was gebeurt dan was de korting overeind gebleven. Wijkt het opgegeven areaal meer dan 20% af van het werkelijke areaal dan wordt er geen enkele steun toegekend. Is het verschil kleiner dan wordt over twee keer het vastgestelde verschil geen premie betaald. Het is dus van belang dit goed te controleren, dit geldt ook voor gedeelten van percelen, die later bijvoorbeeld zijn samengevoegd.

Meer informatie Volledige uitspraak in zaak I
Meer informatie Volledige uitspraak in zaak II
Meer informatie Volledige uitspraak in zaak III

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.