Home

Achtergrond

Pachtersvoordeel woning belast bij pacht zonder fiscale splitsing

Pachtersvoordeel op de woning is ook belast als de woning, de bedrijfsgebouwen en het land in één pachtovereenkomst is vastgelegd en er geen fiscale splitsing is gemaakt. Het pachtrecht behoorde tot het ondernemingsvermogen en dus het verkregen voordeel hieruit ook. Ook al werd door pachter wel elk jaar een huurwaardevoordeel bij de bedrijfswinst opgeteld van ƒ3.000 - 4.000. Het pachtersvoordeel van de woning met achterhuis bedroeg ƒ 94.500,= en wordt dus tot het belastbaar inkomen gerekend.

Een boer pachtte een boerderij van 19 ha land met de daarop gelegen woning en bedrijfsgebouwen. De pachtprijs bedroeg ƒ 21.320 per jaar, waarvan: land ƒ 12.320; bedrijfsgebouwen ƒ 6.116; woning ƒ 2.884. De boer bracht de pachtprijs ten laste van de winst uit onderneming. Voor het gebruik van het woongedeelte werd jaarlijks het bedrag van de economische huurwaarde bij de winst geteld. In 1997 kocht de agrariër de boerderij. De gebouwen en grond merkt hij aan als ondernemingsvermogen en het woonhuis tot het privé-vermogen.

De boer stelt dat het pachtersvoordeel op de woning niet belast is. De belastinginspecteur wel. Er is zeker sprake van een voordeel, maar de ondernemer stelt zicht op het standpunt dat het voordeel in de privésfeer is genoten. Ook het achterhuis met ondergrond wordt en werd als onderdeel van de woning en dus in privé gebruikt.

Volgens de inspecteur kon belanghebbende de woning voordelig kopen als gevolg van het pachtrecht, welke behoort tot het ondernemingsvermogen en daarom is het voordeel verkregen uit onderneming en als winst belast. Splitsen in een ondernemings- en een privé-deel in het verleden zou heel simpel geweest zijn, maar nooit gedaan door ondernemer. Indien ervan moet worden uitgegaan dat het pachtrecht in fiscaal opzicht splitsbaar is, ook het gedeelte dat betrekking heeft op het woonhuis door belanghebbende is gerekend en mocht worden gerekend tot zijn ondernemingsvermogen, zodat ook in dat geval het voordeel ter zake van de verkrijging van het woonhuis tegen de als pachter betaalde prijs is verkregen uit onderneming. Het Hof is het eens met de belastinginspecteur.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.