Home

Achtergrond

POP-gelden besteed aan grondaankopen bij gebrek aan beter

Geld voor Europese plattelandsontwikkeling wordt door Veerman besteed aan grondaankopen, bij gebrek aan aanvragen die voldoen aan de Europese regels. Vaak wordt wel een beroep gedaan op de POP-gelden, maar deze voldoen dan niet aan de regels.

Minister Veerman van landbouw zou de Europese plattelandsontwikkelingsgelden (POP-gelden) graag anders besteden dan voor aankoop van natuurgronden. Hij ziet echter de mogelijkheid niet. Dit zei hij onlangs in de TweedeKamer. ”Probleem is dat er een teleurstellend gering beroep wordt gedaan op de gelden”, aldus de bewindsman. Het kleine aantal aanvragen voor POP-projecten komt deels doordat veel aanvragen worden afgewezen omdat ze niet zijn toegesneden op de Europese regels, erkent Veerman. Maar dan moeten de aanvragers volgens de minister hun huiswerk maar beter doen. Veerman: ”Nu heb ik twee keuzemogelijkheden: of het onbenutte geld in Brussel laten, of het inzetten voor grondaankopen. Dan kies ik voor het laatste.”

Het pop-beleid wordt uitgevoerd door de verschillende provincies, waar ook verdere informatie te verkrijgen is. Projecten die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere:
- investeringen in landbouwbedrijven;
- opleidingen, herverkaveling;
- afzet van kwaliteitslandbouwproducten;
- dienstverlenende instanties die de leefbaarheid bevorderen;
- dorpsvernieuwing en –ontwikkeling;
- diversificatie in de landbouw;
- waterbeheer in de landbouw;
- ontwikkeling en verbetering van de landbouwstructuur;
- bevordering van toeristische en ambachtelijke activiteiten;
- milieubeheer in samenhang met dierwelzijn en landschapsbeheer.

Per project wordt 40 tot 60% van de kosten gesubsidieerd. Dan moet er echter wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- de projecten moeten een innovatief karakter hebben;
- de projecten moeten een voorbeeldfunctie hebben;
- de projecten moeten van provinciaal of regionale aard zijn, gesitueerd in landelijk gebied of in kernen met minder dan 15.000 inwoners;
- samenwerkingsprojecten genieten de voorkeur;
- de projecten moeten een directe bijdrage leveren aan het platteland.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.