Home

Achtergrond

Meer geld voor speur- en ontwikkelings- werk in nieuw belastingplan

In het belastingplan 2004 wordt meer geld uitgetrokken voor speur en ontwikkelingswerk. In 2004 € 50 miljoen extra en in 2005 nog eens € 75 miljoen extra. Om de mogelijkheden van subsidies hiervoor verder te ontdekken organiseert Senter gratis workshops.

Voor de Wet bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk komt in 2004 50 miljoen euro extra beschikbaar en in 2005 75 miljoen. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk wordt verhoogd. De S&O-loongrens wordt verhoogd tot € 120.000, het percentage van de eerste schijf wordt verhoogd van 40% naar 42% en van de tweede schijf van 13% naar 14%. De aftrek voor zelfstandigen wordt verhoogd tot € 11.000, en de extra aftrek voor starters wordt verhoogd tot € 5.500.

Verder zijn er maatregelen genomen omdat is gebleken dat er soms oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de technostartersfaciliteit. Het komt voor dat ondernemers hun S&O-activiteiten overdragen aan een rechtspersoon die voor dezelfde activiteiten opnieuw de technostartersfaciliteit claimt. Dit is een ongewenste situatie, en de regeling wordt daarom zodanig aangepast dat in dergelijke situaties niet meerdere keren van de faciliteit gebruik kan worden gemaakt.

Eind oktober organiseert Senter, speciaal voor ondernemers, weer vijf workshops over de WBSO-regeling. Dit keer in samenwerking met Syntens. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer info Programma workshops Senter

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.