Home

Achtergrond

Limburg: Verbeteren omgeving als tegenprestatie voor uitbreiding bedrijf

De nieuwe regeling van de provincie is gericht op de agrarische sector: boeren die hun bedrijf willen uitbreiden of zich nieuw willen vestigen, moeten aantonen dat het bedrijf een bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving. Het beginsel 'voor wat, hoort wat' is daarmee de kern van de nu ingevoerde regeling 'Bouwkavel op Maat Plus (BOM+)', een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.

Formeel had de Provincie bij het toetsen van ruimtelijke plannen van gemeenten tot dusver slechts de mogelijkheid om die goed te keuren of af te keuren. Tussen dit ‘ja’ of ‘nee’ is nu de mogelijkheid van ‘ja, mits’ gekomen, om op die manier de belangen van een agrariër en de belangen van het landschap beter op elkaar te kunnen afstemmen. De nieuwe regeling geldt in heel Limburg. Voor het realiseren van de Reconstructie in Noord- en Midden-Limburg vormt de regeling zelfs een belangrijk uitgangspunt. Door een privaatrechterlijke overeenkomst tussen de boer en de gemeente worden de gemaakte afspraken vastgelegd.

Om de invoering van de regeling te ondersteunen komen er voorlichtingsbijeenkomsten in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg en desgewenst nog meer op verzoek. Ook is er informatie beschikbaar via de provinciale website. En tot slot heeft de Provincie Limburg een medewerker voor drie jaar benoemd als ‘vraagbaak’. Op woensdag 17 september vindt over deze regeling een introductieconferentie plaats.

Meer informatie Programma introductieconferentie en uitwerking BOM+

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.