Home

Achtergrond

Let op datum ingang pachtcontract bij aanvraag dierpremies

Een veehouder kreeg geen dierpremies toegekend. Hij had een pachtcontract met Staatsbosbeheer dat inging op 1 april 2001, terwijl in de regeling staat dat het Ingaande 31 maart een juridische titel moet zijn voor het eigendom van de grond. De veehouder beriep zich op de brochure waarin vermeldt stond vanaf 31 maart, maar aan de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Op 21 februari 2000 heeft appellante in het kader van de Regeling een aanvraag ingediend voor het aanhouden van 30 mannelijke runderen. Op 15 mei 2000 heeft appellante een aanvraag oppervlakten ingediend. Met deze aanvraag heeft zij om registratie van totaal 78,67 ha voederareaal verzocht. Tevens heeft zij daarbij verzocht om in aanmerking te komen voor het extensiveringbedrag 2000. Op 29 augustus 2000 heeft appellante in het kader van de Regeling een aanvraag ingediend voor 74 zoogkoeien en vaarzen.

Volgens de veehouder was de in het pachtcontract met Staatsbosbeheer neergelegde datum 1 april dient als betrekkelijk willekeurig, in die zin dat daarin ook een vroegere datum had kunnen staan, te worden beschouwd. Dit blijkt uit de brief van 29 juni 2001 van het regiohoofd Staatsbosbeheer, waarin deze verklaart dat Staatsbosbeheer geen bezwaar zou hebben gehad tegen een ingangsdatum 31 maart. De brochure van LNV vermeld dat de gronden "vanaf 31 maart" beschikbaar moeten zijn. Hij vindt dat hij daaruit niet kan concluderen de gronden ingaande 31 maart ter beschikking moeten staan.

Volgens de regelgeving dient het voederareaal van een bedrijf met ingang van 31 maart van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend, in dit geval 31 maart 2000, gedurende een aaneengesloten periode van 7 maanden beschikbaar te zijn. Hieraan is dus niet voldaan volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De brief van Staatsbosbeheer verandert hier niets aan. Aan de brochure kan volgens het College geen rechten worden ontleend.

De veehouder krijgt dus geen subsidie toegekend. Het is dus uitermate belangrijk bij ingangsdata geen misverstanden te laten bestaan over per wanneer grondden op geldige titel ter beschikking staan.

Meer informatie Uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.