Home

Achtergrond

LTO: tuinders stimuleren in zee te gaan met gecertificeerde uitzendbureaus

De overheid moet het aantrekkelijker maken voor tuinders om in zee te gaan met een gecertificeerd loonbedrijf of uitzendbureau. Volgens LTO zullen dan de illegale arbeid en fraude verder worden teruggedrongen. De strijd tegen illegaal werk levert nu al resultaat op en de huidige aanpak zou een stevige impuls krijgen.

De overheid kan dit bereiken door de betrokken tuinders te vrijwaren van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Als tuinders zaken doen met een bonafide handmatig agrarisch loonbedrijf of uitzendbureau, willen ze niet het risico lopen dat ze later alsnog te maken krijgen met boetes en niet betaalde premies en heffingen van uitzendbureaus. LTO heeft een verzoek tot vrijwaring onlangs aangekaart bij leden van de Tweede Kamer.

Het LTO-project Certificering Handmatige Agrarische Loonbedrijven (HAL), gestart in 2002, wijst tuinders de weg naar bonafide loonbedrijven. Aan het RIA-keurmerk (Register Inleenarbeid Agrarisch) kunnen ze zien of ze te maken hebben met een bonafide bedrijf dat volgens de regels werkt en premies en belastingen afdraagt. Van gecertificeerde loonbedrijven met keurmerk worden twee keer per jaar de boeken gecontroleerd. Naar schatting heeft een derde deel van bedrijven dit RIA-keurmerk.

Sinds de introductie van het keurmerk zijn vijftien HAL-bedrijven en uitzendbureaus hun certificaat kwijtgeraakt, doordat ze niet meer aan de toetsing en controle voldeden. Tot nu toe heeft dit echter in geen enkel geval geleid tot boetes en naheffingen voor tuinders. In de praktijk is er dus eigenlijk al een soort ‘officieuze vrijwaring’.

Meer informatie Lijst van bedrijven met RIA-keurmerk

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.