Home

Achtergrond

LEI: veel ligboxenstallen afgeschreven

De melkveehouderij staat voor grote investeringen in de stallen. Volgens het Landbouw Economisch Instituut (LEI) is ruim de helft van de ligboxenstallen ouder dan twintig jaar. Aanpassingen zijn onontkoombaar om verdergaande veroudering te keren, stelt het LEI na een onderzoek onder de melkveehouders die deelnemen aan het informatienetwerk van het instituut.

De noodzaak tot aanpassing geldt niet alleen voor oudere bedrijven, die de laatste jaren nauwelijks geïnvesteerd hebben. Ook bedrijven waar recent nog aanpassingen zijn aangebracht, zullen niet kunnen ontkomen aan nieuwe investeringen. Bovendien zijn veel ligboxenstallen in de jaren zeventig gebouwd en worden bedrijfseconomisch over twintig jaar afgeschreven. Wel meldt het LEI dat de stallen langer mee kunnen gaan dan 20 jaar. De boekwaarde van de oude stallen bedraagt gemiddeld € 50.000 en € 116.000 voor stallen jonger dan vijf jaar. Op de bedrijven met oude stallen is de solvabiliteit het hoogst omdat er weinig geïnvesteerd is en er dus minder geld is geleend. Op deze bedrijven beslaan de eigen middelen bijna driekwart van het totale vermogen.

Verder is naar voren gekomen dat veehouders steeds minder geld gestoken hebben in gebouwen. Het LEI komt tot de algemene conclusie dat zij veel liever investeren in de uitbreiding van hun productiemogelijkheden, dan in vervanging van hun bestaande stallen. Dat vindt zijn weerslag in de hoeveelheid geld die in de verwerving van melkquotum is gestoken. Dat bedraagt gemiddeld 165.000 euro over de periode 1986 - 1999. Daarmee is melkquotum het populairst als het om investeringsbestemming gaat. Het Landbouw Economisch Instituut schrijft dat toe aan de lagere veebezetting. Die kan door extra productierechten worden gecompenseerd. Aan gebouwen is tussen 1986 en 1999 23.000 euro geïnvesteerd.

Tabel met gegevens ligboxenstallen

Nieuwe pagina 1
OUDERDOM LIGBOXENSTAL
Kenmerken van de ligboxenstallen. Bedragen in euro's.

Bron: LEI

leeftijd boekwaarde aantal melkkoeien aantal ondernemers

solvabiliteit

> 25 jaar 49.500 69 1,7 73 %
20-25 jaar 63.200 63 1,5 72 %
15-20 jaar 75.000 60 1,5 71 %
10-15 jaar 93.800 52 1,4 73 %
5-10 jaar 103.900 52 1,4 66 %
< 5 jaar 116.100 59 1,3 69 %

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.