Home

Achtergrond

Geen belaste winst bij nabetaling verkochte landbouwgrond

Nabetaling wegens voortijdige vervreemding van verkochte grond met garantie van agrarisch gebruik leidt niet tot belaste winst wegens ontbreken van een nieuw feit. Bij de verkoop was een voortgezet agrarisch gebruik van minimaal 6 jaar bedongen en dus vrijgesteld van bestemmingswijzigingswinst.

Een boer heeft samen met zijn vrouw in maatschapsverband een veehouderij. Ondanks een tijdige aanvraag is nooit een beschikking ontvangen inzake vrijgestelde bestemmingswijzigingswinst per 31 maart 1986. In dat verzoek had hij vermeld dat er een gerede kans bestond dat de daarin vermelde percelen buiten de agrarische sector zouden worden verkocht dan wel naar het privé-vermogen zouden worden overgebracht.

Op 11 mei 1993 en 6 januari 1994 zijn percelen grond verkocht. Daarbij was bedongen dat bij doorverkoop van die gronden vóór bepaalde data een nabetaling van 30% zou plaatsvinden van de meerprijs. En ook dat de gronden tot 2002 agrarische worden gebruikt. Na doorverkoop van die gronden heeft de maatschap in 1997 een nabetaling van fl. 260.810 ontvangen. Op de boekwinsten in 1993 en 1994 is de landbouwvrijstelling toegepast.

Ook op de nabetaling in 1997 wordt landbouwvrijstelling toegepast. Dat volgde de inspecteur aanvankelijk bij de vaststelling van het verlies 1997. Maar later kwam hij daarop terug door herziening van het aanvankelijk vastgestelde verrekenbare verlies. Dat staat het Hof niet toe. In de aangifte 1997 was op vier plaatsen melding gemaakt van de nabetaling die onder de landbouwvrijstelling was gebracht. Er is dus geen sprake van een nieuw feit.

Meer informatie Uitspraak het Hof Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.