Home

Achtergrond

Foutieve codes bij aanvraag hectare- steun leidt tot vervallen subsidies

Het invullen van een foutieve gewascode leidt tot het volledig schrappen van de subsidie. Het verweer dat er per ongeluk de verkeerde code is ingevuld verandert daar niets aan. Ook al leidt dit tot een korting op de subsidie van wel duizenden euro’s.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven deed recentelijk uitspraken in twee vergelijkbare zaken. Volgens de regeling kan na 31 mei alleen de aanvraag worden gewijzigd als er sprake is van een duidelijke fout. Volgens de geldende jurisprudentie is hiervan alleen sprake wanneer uit de aanvraag oppervlakten zelf blijkt dat de gedane opgave niet juist was. Indien de aanvraag geen strijdigheden bevat is er dus geen sprake van een duidelijke fout. Het feit dat er per ongeluk een foute code is ingevuld verandert daar niets aan. Volgens het College is de aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste aanvraag en dus zijn de gevolgen van het foutief invullen ook voor zijn rekening.

In de eerste zaak liep een boer hierdoor € 3.692,= aan hectaresteun mis. De aanvrager had 2,27 hectare opgegeven als braak korter dan 6 maanden (code 869). Hiermee voldoet de braak niet aan de verplichting zoals opgenomen in de regeling. Dat de percelen aantoonbaar ruim een jaar hebben braakgelegen verandert niets aan de zaak. In de tweede zaak had de aanvrager de code 805 voor voederareaal ingevuld, terwijl dit code 845 had moeten zijn voor de akkerbouwbijdrage, want op het perceel werd snijmaïs verbouwd.

Uit deze uitspraken blijkt dat bij het aanvragen van hectaresteun precisie en controle belangrijk zijn. Één simpele fout kan niet meer gecorrigeerd worden, maar heeft wel flinke financiële gevolgen.

Meer informatie Uitspraak in eerste zaak

Meer informatie Uitspraak in tweede zaak

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.