Home

Achtergrond

Excretienormen MAO's voor 2004 en 2005 gelijk aan 2003

Veehouders kunnen bij de berekening van de stikstofproductie van hun melkvee in 2004 en 2005 dezelfde normen hanteren als afgelopen jaar. De normen worden niet aangescherpt omdat er anders meer loze MAO’s zouden worden afgesloten. Een versoepeling zit er ook niet in omdat dit volgens politici een verkeerd signaal naar Brussel zou zijn.

De normen zijn bij melkvee gebaseerd op 85 procent van de gemiddelde stikstofuitscheiding van de desbetreffende diersoorten. Voor andere diersoorten blijven normen op basis van 95 procent van de gemiddelde excretie gelden. Dat heeft minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekendgemaakt. Veehouders gebruiken de normgetallen om te berekenen voor hoeveel stikstofproductie zij mestafzetcontracten moeten afsluiten.

De waarden voor de stikstofuitscheiding zijn gemiddelde waarden. In werkelijkheid zullen bedrijven een hogere of een lagere stikstofproductie realiseren. Bedrijven met een lagere productie moeten daardoor mogelijk mestafzetovereenkomsten afsluiten voor een hoeveelheid stikstof die in werkelijkheid niet wordt geproduceerd. Om dit niet geheel te vermijden effect te verzachten, zijn de normen (forfaits) voor de meeste diersoorten gebaseerd op 95% van de gemiddelde excretie.

Meer informatie Tabel met excretienormen voor mestafzetovereenkomsten

Meer informatie Brochure LNV over mestafzetovereenkomsten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.