Home

Achtergrond

Correctie van onjuiste vermogensetikettering kan later

Eerder aangegeven correctie van vermogensetikettering hoeft niet eerder plaats te vinden dan in het jaar waarin het consequenties heeft. Het argument dat dit direct had moeten gebeuren nadat de inspecteur om correctie had verzocht treft geen doel volgens het Hof.

Een kweker heeft zijn onderneming per 31 december 1998 gestaakt. De onderneming is uitgeoefend op een perceel grond van circa 1,2 hectare waarop ook de woning van de kweker is gelegen. Een deel van het perceel is in 1998 verkocht aan de NS in verband met de uitbreiding van het railtraject ter plaatse. De kweker heeft de grond en de woning steeds aangemerkt als privé-vermogen en heeft deze niet opgenomen in de balansen van de onderneming.

Naar aanleiding van een boekenonderzoek in 1997 is in het controlerapport vermeld dat de grond tot het verplicht bedrijfsvermogen dient te worden gerekend en op de balans per 1 januari 1997 moet worden opgenomen. Bij de aanslagregeling over 1998 heeft de inspecteur de stakingswinst verhoogd met (onder meer) de belaste winst inzake de grondtransactie met de NS. De kweker stelt dat de inspecteur de foute vermogensetikettering in het oudste nog openstaande jaar (1995) had moeten corrigeren en dat in een later jaar (1998) geen correctie meer mogelijk is. Dat is het Hof niet met hem eens omdat de correctie pas in 1998 consequenties voor de belastbare winst heeft. Het acht geen sprake van een onjuiste toepassing van de foutenleer.

Een door de belastingdienst op gelegde correctie welke niet is doorgevoerd, omdat het voor de lopende jaren geen consequenties heeft, kan dus altijd nog worden gecorrigeerd.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.