Home

Achtergrond

Brabant voor het blok door gerechtelijke uitspraken

Noord-Brabant kan het afgeven van vergunningen aan afvalvoerende varkensbedrijven door een capaciteitsgebrek niet overnemen van de gemeenten. Dit was al verwacht, maar wordt nu door de provincie uitgesproken. De provincie verzoekt de gemeenten terughoudend te zijn met het overdragen van de dossiers. Voor de varkenshouders kan dat een vertraging van de vergunningsverlening opleveren.

Noord-Brabant is het niet eens met de uitspraken van de Raad van State en het Europese Hof en verzoekt de minister van VROM om de wet aan te passen. Het gaat daarbij naar schatting om vergunningen voor achthonderd bedrijven, waar de varkens worden gevoerd met producten die bij de productie van levensmiddelen overblijven.

De gezamenlijke provincies hebben bij VROM aangedrongen om snel een oplossing te vinden voor het probleem van het afgeven van de vergunningen. Hij gaf toen aan dat hij zo snel mogelijk met een wetswijziging zou komen.

De provincie gaat er nu van uit dat de nu ontstane situatie tijdelijk is en dat de afgifte van vergunningen weer terug gaat naar de gemeenten. Daarom heeft de provincie de Brabantse gemeenten dringend verzocht om terughoudend te zijn met de overdracht van de vergunningen. Maar de ontstane situatie kan voor de varkenshouder wel een vertraging van de vergunningsaanvraag opleveren. De provincie moet binnen de gestelde termijn van 26 weken reageren, wordt deze overschreden dan geldt dit als een fictieve weigering. Dit betekent dat in beroep kan worden gegaan tegen de fictieve weigering. GS krijgt dan een termijn opgelegd waarbinnen het moet beschikken.

Lees ook Gedupteerde Staten bevoegd gezag bij brijvoer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.