Home

Achtergrond

Boeren kunnen tot 1 december andere grond aanwijzen als akkerland

Boeren kunnen vanaf 15 oktober tot en met 1 december een aanvraag indienen voor het verschuiven van de definitie akkerland naar andere percelen. Dat heeft het ministerie van landbouw bekendgemaakt. Dit kan alleen bij ruilverkaveling of in geval van een beperking van de teelt van akkerbouwgewassen op basis van de Plantenziektewet.

Het is mogelijk andere gronden te bestempelen tot akkerland als een bedrijf met ruilverkaveling te maken krijgt, bij bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg, of wanneer op basis van de Plantenziektewet de teelt van akkerbouwgewassen op bepaalde gronden wordt beperkt. De oppervlakte grond, die aangewezen wordt als akkerland, mag niet groter zijn dan de oppervlakte van de percelen die niet meer onder de definitie akkerland vallen. Ook moeten zowel eigenaar als gebruiker van de grond toestemming geven de vergunningaanvraag in te dienen.

Boeren kunnen vanaf 15 oktober tot en met 1 december 2003 het formulier ’Aanvraag vergunning definitie akkerland 2004’ indienen bij LASER. De aanvraag moet uiterlijk op 1 december 2003 door LASER Groningen zijn ontvangen. Aanvraagformulieren en bedrijfskaarten voor deze regeling kunnen vanaf dit moment worden aangevraagd via Het LNV-Loket op telefoonummer 0800 – 22 333 22.

Meer informatie Regeling en voorbeeldformulierem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.