Home

Achtergrond

Bloot eigenaar van landgoed deelt mee in fiscale voordelen Natuurschoonwet

Door een besluit van het ministerie van Financiën kan nu ook de blooteigenaar gebruik maken van fiscale faciliteiten de voortvloeien uit de natuurschoonwet. Tot nu toe was dat voorbehouden aan diegene die de volle eigendom had, de erfpachter of de vruchtgebruiker.

Aan staatssecretaris Wijn van Financiën is een vraag voorgelegd over de fiscale faciliteiten die voortvloeien uit de Natuurschoonwet 1928 (NSW) voor de bloot eigenaar. Volgens de letter van de wet zijn die er niet. Na aanmerking als landgoed kan de eigenaar fiscale faciliteiten genieten. Artikel 1 van de natuurschoonwet verstaat onder eigenaar: degene die de volle eigendom van een onroerende zaak bezit; de vruchtgebruiker of erfpachter van een onroerende zaak. Volgens Wijn heeft de bloot eigenaar volgens de NSW dus geen recht op fiscale faciliteiten.

Onder voorwaarden keurt de Staatssecretaris echter goed dat de bloot eigenaar de uit de NSW voortvloeiende faciliteiten met betrekking tot het schenkingsrecht, recht van overgang, overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting ook kan genieten. Dat geldt eveneens voor het successierecht. Dit kan zolang het landgoed op naam van de erfpachter of de vruchtgebruiker onder de natuurschoonwet is gerangschikt.

Dit besluit is ook van belang nu minister veerman onderzoekt of grondgebonden bedrijven binnen de Ecologische Hoofdstructuur of nationale Landschappen onder de wet kunnen vallen.

Meer informatie Besluit van de Staatssecretaris van Financiën

Lees ook Mogelijk fiscaal voordeel voor grondgebonden bedrijven in EHS

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.