Home

Achtergrond

Beperkende zonering raakt bijna 5.600 bedrijven direct

Bijna 5.600 veebedrijven krijgen direct te maken met maatregelen door ammoniak- en vogelrichtlijnzoneringen. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Pieter van Geel (milieu) en minister Cees Veerman aan de Tweede Kamer. Nog eens bijna 8.600 andere bedrijven kunnen ook met beperkende maatregelen te maken krijgen als zij te veel ammoniak uitstoten.

De bewindslieden kondigen drie soorten zoneringen aan: een zone van 250 meter breed rondom gebieden die kwetsbaar zijn voor ammoniakuitstoot, een zone van 500 meter breed rondom kwetsbare vogel- en habitatrichtlijngebieden en een zone om deze gebieden heen (een soort tweede cirkel) van 1.500 meter breed. In de eerste twee zones geldt voor alle bestaande bedrijven een gecorrigeerd emissieplafond en is nieuwvestiging van bedrijven uitgesloten. Dit enkele uitzonderingen daargelaten. In de bredere zone rondom de zones van 250 en 500 meter verleent het bevoegd gezag alleen vergunning voor nieuwbouw en uitbreiding als bedrijven jaarlijks niet meer ammoniak produceren dan 2000 kilo per jaar.

Lokaal grondgebonden bedrijven kunnen uitgezonderd worden van deze beperkingen. Buiten de zone van 1500 meter gelden geen verdere beperkingen, behalve voor zeer grote veebedrijven die meer dan 10.000 kilo ammoniak per jaar uitstoten. Voor het ammoniakbeleid houdt het kabinet vast aan een nationaal emissieplafond van 128 kiloton per jaar in 2010. Het plafond voor de landbouw is daarbij 114 kiloton. (Bron: Agd)

Meer informatie Brief van de Minister en Staatssecretaris aan de kamer

Schematisch overzicht gevolgen zonering

Nieuwe pagina 1

gebied

zone

Kwetsbare delen van VHR-gebieden en  van beschermde natuurmonumenten

Overige kwetsbare gebieden

Overige natuur

0-250 m

‘Verbod’ op nieuwvestiging en ‘gecorrigeerd’ bedrijfsemissie- plafond (eventueel uitzondering lokaal grondgebonden)

 

‘Verbod’ op nieuwvestiging en ‘gecorrigeerd’ emissieplafond (met specifieke uitzonderingen)

Generiek emissiebeleid

250-500 m

Nieuwvestiging van IPPC-bedrijven: max. 2.000 kg emissie

Bestaande IPPC-bedrijven: max. 2000 kg of (indien hoger) huidige emissie

(uitzondering via gebiedsplan)

 

Generiek emissiebeleid

500–1500 m

Nieuwe bedrijven: max. 2000 kg Bestaande bedrijven: max. 2000 kg of (indien hoger) huidige emissie

(eventueel uitzondering lokaal grondgebonden) (uitzondering via gebiedsplan)

Generiek emissiebeleid

1500 m e.v.

Generiek emissiebeleid. Bedrijven boven 10.000 kg emissie afzonderlijke beoordeling

Generiek emissiebeleid

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.