Home

Achtergrond

Akkoord over subsidie voor agrarische natuurverenigingen

LTO-Nederland en Natuurlijk Platteland Nederland hebben een akkoord bereikt met minister Veerman over de subsidiëring van agrarische natuurverenigingen. Probleem was dat Brussel niet akkoord gaat met rechtstreekse uitbetaling van beheerssubsidies aan natuurverenigingen en -coöperaties. Nu is afgesproken dat het ministerie de subsidie voor samenwerkingsverbanden rechtstreeks aan de boeren betaalt.

Door de aanpassingen kunnen verenigingen en coöperaties gewoon beheerssubsidies aanvragen. LNV betaald de aan de boeren en die moeten een deel van hun geld weer verplicht afdragen aan de vereniging of coöperatie. Leden van samenwerkingsverbanden hoeven de subsidie echter niet zelf aan te vragen. Net als nu kunnen de samenwerkingsverbanden straks collectieve subsidie-aanvragen blijven indienen. Ook ontvangen ze een collectieve beschikking. De uitbetaling geschiedt echter individueel.

Verder is afgesproken dat er vier aangepaste gebiedspakketten voor weidevogelbeheer komen en drie extra mogelijkheden voor uitgesteld maaibeheer. Bij twee van deze beheerpakketten is voorbeweiding mogelijk. Ook is overeengekomen dat de lopende collectieve overeenkomsten per 1 januari 2004 worden omgezet in nieuwe beschikkingen met een looptijd van zes jaar. Een laatste punt betreft de openstelling van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) speciaal voor samenwerkingsverbanden. Afgesproken is dat bij de openstelling van de SAN in november en december een apart budget is voor natuurverenigingen en -coöperaties.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.