Home

Achtergrond

Afschrijvingstermijn melkquotum wordt verlengd

De fiscus bereidt maatregelen voor om de afschrijvingstermijn van melkquota te verlengen. Met ingang van volgend jaar moeten veehouders quotum niet meer over acht jaar en de laatste jaren zelfs versneld over 5 jaar, maar over mogelijk elf jaar afschrijven.

Dat hebben belastinginspecteurs meegedeeld tijdens een overleg met de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus VLB. De maatregel heeft ingrijpende gevolgen voor de financiële positie van melkveehouders, omdat ze jaarlijks minder van de belastingen mogen aftrekken.Vooral voor de duizenden melkveehouders die de laatste jaren melkquotum hebben bijgekocht, pakt de maatregel nadelig uit.

De fiscus wil dat ook bestaande melkproductierechten die nog niet volledig zijn afgeschreven onder de nieuwe maatregel gaan vallen. Dat betekent dat het deel van de quotumkosten dat nog niet is afgeschreven, over een aanzienlijk langere termijn moet worden uitgesmeerd. Het gevolg is dat de melkveehouders jaarlijks meer belasting moeten gaan betalen.

Aanleiding voor de belastingdienst om het melkquotum anders te gaan behandelen is het Europees landbouwakkoord dat onlangs is gesloten. Daarin is bepaald dat de melkquotum op 1 april 2015 worden afgeschaft. De belastingdienst staat op het standpunt dat de zekerheid over de duur van het productiemiddel (nog elf jaar) ook tot uitdrukking moet komen in de termijn waarover de kosten afgeschreven mogen worden. (Bron: Agd)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.