Home

Achtergrond

Aanvullende eisen voor het uitrijden van mest op bouwland tot 16 september

In verband met de langdurige droogte deze zomer heeft minister Veerman het uitrijverbod voor dierlijke mest versoepeld. Boeren mogen dit jaar tot en met 15 september dierlijke mest op zand- en lössgronden uitrijden. Bij bouwland mag dit alleen als er een gewas staat en bij niet-beteelde percelen alleen als binnen een week een gewas wordt ingezaaid.

De verleende vrijstelling geldt voor grasland, bouwland en niet-beteelde grond in het zand- en lössgebied. Er gelden echter wel een aantal aanvullende voorwaarden voor deze vrijstelling:

1. Voor bouwland geldt de eis dat het gebruik van dierlijke meststoffen alleen in de genoemde periode is toegestaan als op de desbetreffende percelen op het moment van aanwending van de meststoffen een gewas wordt geteeld.

2. Voor niet-beteelde grond geldt de eis dat het gebruik van dierlijke meststoffen op deze grond alleen is toegestaan als uiterlijk acht dagen na aanwending van de meststoffen een gewas wordt ingezaaid.

Deze eis komt overeen met een soortgelijke eis in artikel 6b, eerste en tweede lid, van het Besluit Gebruik Meststoffen dat betrekking heeft op het gebruik van mest op steile hellingen.

Lees ook Veerman stelt uitrijverbod voor mest toch met twee weken uit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.