Home

Achtergrond

Wetsvoorstel voor later afschaffen dierrechten ingediend

Eerder kondigde minister Veerman al aan de dierrechten later te willen afschaffen. Nu is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Herstructurering Varkenshouderij, de Meststoffenwet en de Wet Verplaatsing Mestproductierechten aangeboden waarmee voorgesteld wordt de varkensrechten, pluimveerechten en de mestproductierechten te laten vervallen per 1 januari 2007 in plaats van per 1 januari 2005, zoals in de huidige wetgeving opgenomen staat.

In de wet is echter nog een mogelijkheid ingebouwd om de rechten toch eerder te laten vervallen. Mocht blijken dat het verantwoord is om de stelsels van varkensrechten, pluimveerechten en mestproductierechten eerder te laten vervallen dat vervroegd worden middels een Koninklijk besluit, echter deze datum ligt altijd na 1 januari 2005.

Reden voor deze wetswijziging zijn twee onzekerheden op Europees vlak:
1. De inbreukprocedure tegen Nederland inzake de uitvoering van de Nitraatrichtlijn en de uitkomst van het arrest van het Hof van Justitie. Hieruit kan o.a. voortkomen dat Minas niet voldoet aan de implementatie van de gebruiksnorm. Eventuele gevolgen hebben uiteraard ook invloed op de verschillende mestwetgeving.
2. De Europese Commissie heeft het derogatieverzoek nog niet goedgekeurd. Daarnaast is de evaluatie van de instrumenten van de Meststoffenwet nog niet afgerond.

Het ministerie wil voorkomen dat het sturingsinstrument voor productierechten verloren gaat, zonder dat daar een zorgvuldige besluitvorming aan vooraf is gegaan. Deze besluitvorming vereist een grondige analyse van de gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie, de uitkomst van de derogatie en de uitkomst van de evaluatie van de Meststoffenwet. Naar verwachting is op deze punten pas in het najaar van 2003 duidelijkheid.

Meer informatie Voorstel tot wetswijziging

Meer informatie Toelichting op de wetswijziging

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.