Home

Achtergrond

Voorschotbetalingen runderpremies kunnen van 60 naar 80%

In het Beheerscomité Rundvlees van de Europese Unie is gehoor gegeven aan de roep om de voorschotbetalingen van de runderpremies te mogen verruimen van 60% naar 80%. Deze roep is ontstaan vanwege de slechte financiële situatie waarin EU-rundveehouders zich door de droogte bevinden. Veel veehouders moeten extra voer aankopen. Het echter aan de individuele lidstaten om dit toe te passen of niet.

In de Landbouwraad hebben enkele ministers gewezen op de droogte en de daarmee samenhangende slechte situatie voor de boeren. Er is bijvoorbeeld gevraagd om verhoging van de voorschotbetalingen van 60% naar 80%. Om diverse redenen is ook in 2000, 2001 en 2002 deze voorschotbetaling overigens verhoogd.

De Europese Commissie kwam tegemoet aan deze wens. Lidstaten kunnen zelf beslissen of zij het voorschotpercentage verhogen. Het betreft de premiebetalingen van het begrotingsjaar 2003 (die per oktober/november 2003 kunnen worden verricht). In Nederland zal nog worden besloten of deze verhoging naar 80% zal worden toegepast.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.