Home

Achtergrond

Renteloze lening, bedongen bij staking bedrijf, verhoogt stakingswinst

Bij de verkoop van zijn onderneming in 1999 aan een stichting bedingt een agrariër van de koper, om een doorstart in Denemarken te kunnen maken, mede een renteloze lening van ƒ 400.000 die in 20 jaar moet worden afgelost. In verband daarmee verhoogt de inspecteur de stakingswinst met ƒ 155.956. Met die correctie gaat het Hof in beginsel akkoord, wel vermindert het dat bedrag met ƒ 10.000. De kans dat de lening vervroegd moet worden afgelost is namelijk niet geheel ondenkbeeldig.

Als tegenprestatie voor de verkoop en levering van bedrijfsactiva aan de Stichting A is door de boer onder meer een renteloze lening bedongen. Deze lening bedroeg ƒ 400.000,-, welke in 20 jaarlijkse termijnen van ƒ 20.000,- moet worden afgelost. In verband met het voordeel dat belanghebbende geniet in verband met de renteloze lening heeft de inspecteur de aangegeven stakingswinst verhoogd met ƒ 155.956,-. De renteloze lening kan eerder opeisbaar worden in geval van: overlijden, schuldenaar, faillissement of surséance schuldenaar, verkoop bedrijf in Denemarken zonder (tijdige) herinvestering. De agrariër werd voor het jaar 1999 in de inkomstenbelasting aangeslagen naar een belastbaar inkomen van ƒ 280.423,-, waarvan ƒ 223.449,- werd belast naar het bijzondere tarief van 45%. De ondernemer tekent hiertegen bezwaar aan.

De boer is van mening dat het waardedrukkende effect van de renteloze lening niet voldoende is meegenomen in de afwegen van de inspecteur. Dit is echter tijdens de eerste zitting niet naar voren gebracht. Dit wordt alsnog gewogen en partijen zijn overeengekomen dat voor het geval het gelijk in beginsel aan de zijde van belanghebbende is, de waardedrukkende invloed van genoemde factoren op ƒ 10.000,- in totaal kan worden gesteld en dat in dat geval geen proceskostenveroordeling betreffende de beroepsfase behoeft te worden verleend.

De specifieke omstandigheden van eventuele leningen kunnen sterks de waarde van deze lening bij staking beïnvloeden. Het is dus zaak om deze goed te duiden bij de inspecteur.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Hof Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.