Home

Achtergrond

Openstelling premieregeling mannelijke runderen 2003

Vanaf 1 augustus kan er weer premie aangevraagd worden voor mannelijke runderen. In de aanvraagperioden kunnen producenten van rundvlees premie aanvragen voor mannelijke runderen, zowel voor stieren als voor ossen. De premie voor 2003 bedraagt per aangevraagde premiewaardige stier € 210 en per aangevraagde premiewaardige os € 150. Dit geld alleen voor dieren ouder dan 7 maanden.

De regeling wordt uitgevoerd door LASER vestiging Deventer. Aanvraagperioden 2003 Er zijn in 2003 vier aanvraagperioden waarbinnen een aanvraag ingediend kan worden bij LASER. De eerste twee aanvraagperioden zijn inmiddels verstreken. Dit jaar resteren nog de volgende aanvraagperioden:
1 augustus tot en met 29 augustus;
15 oktober tot en met 13 november. Na elke aanvraagperiode volgt een kortingsperiode van 25 kalenderdagen. Een aanvraag ingediend in de kortingsperiode, wordt gekort met 1% voor elke werkdag die is verstreken, nadat de aanvraagperiode is gesloten. Aanvragen ingediend na de kortingsperiode, worden afgewezen. Als de veebezettingsgraad lager is dan 1,4 gve per hectare kan per dier € 80 extra premie worden aangevraagd. Tussen de 1,4 en 1,8 gve per hectare bedraagt de toeslag € 40.

Producenten die in de tweede aanvraagperiode van 2003 een aanvraag voor mannelijke runderen hebben ingediend, ontvangen in de tweede helft van juli een aanvraagformulier ten behoeve van de derde aanvraagperiode 2003.

Meer informatie Formulieren en toelichting van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.