Home

Achtergrond

Ondersteunend glas Zuid-Holland onder ruimte-voor-ruimte-regeling

Ondersteunend glas in de provincie Zuid-Holland kan onder de regeling ruimte-voor-ruimte vallen mits het gaat om een bedrijfsbeëindiging. Dat is een van de belangrijkste wijzigingen in de nu vastgestelde nota waarmee de provincie de ruimtelijke kwaliteit in het landelijke gebied wil verbeteren. Als duizend vierkante meter agrarische bebouwing wordt gesloopt mag één woning worden gebouwd. Voor kassen geld dit per 5000 vierkante meter kas.

Belangrijkste doel van de nota is om voormalige voornamelijk agrarische bedrijfsgebouwen en kassen die niet in het landschap passen te slopen. In ruil daarvoor mogen op een passende locatie één tot drie compensatiewoningen gebouwd worden. Daarmee wordt volgens de provincie voorkomen dat agrarische bebouwing ongewenst gebruikt wordt. Voor de glastuinbouw geldt dat de provincie vasthoud aan concentratie van deze bedrijven in de daarvoor aangewezen duurzame gebieden. Buiten deze gebieden moet het glas gesaneerd worden of verplaatst. Ook de regeling voor verspreid glas is aangepast. Per sloop van 5.000 vierkante meter glas mag één woning worden opgericht.

In eerste instantie zal een plek nabij de bestaande bebouwing van een dorp worden gezocht, pas als hiertoe geen mogelijkheden zijn kan eventueel ter plekke een woning worden gerealiseerd. Één bedrijf met gebrouwen in meerdere gemeente mag die bij elkaar optellen. Per 1.000 m2 bedrijfsgebouwen of 5.000 m2 kassen mag één woning worden gerealiseerd. Dit met een maximum van drie woningen per bedrijf met behoudt van de bestaande bedrijfswoning. De maximum inhoud van de woning bedraagt 600 m3, maar in het geval er twee compensatiewoningen gebouwd mogen mag ook één woning van 1.200 m3 worden gebouwd.

De regeling geldt alleen als het hele complex aan bedrijfsgebouwen wordt gesloopt. Ook wordt geen medewerking verleent in het geval sanering op redelijke wijze op een andere manier kan plaatsvinden. Alleen gebouwen en kassen die voor 1 januari 2003 zijn gebouwd komen in aanmerking voor de regeling. Ondersteunend, dus ter ondersteuning van bijvoorbeeld een vollegrondsgroentebedrijf, glas komt enkel in aanmerking voor de regeling als het een bedrijfsbeëindiging betreft.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.