Home

Achtergrond

Normbedragen voor schade overstroming Maas bekend

De normbedragen voor de schade aan teelten door de overstromingen van de Maas in januari 2003 zijn afgelopen week bekend gemaakt. Nu kan de individuele teler uitrekenen welk schade bedrag hij uitgekeerd krijgt. In totaal is er € 450 miljoen beschikbaar voor de schade bij telers.

Het ministerie verwacht echter niet dat hele bedrag nodig te hebben, aldus de woordvoerster. Telers komen pas in aanmerking voor een vergoeding als ze minimaal dertig procent omzetverlies hebben. Als ze aan deze norm voldoen krijgen ze 65% van de totale schade vergoed met een eigen risico van € 4.550. Vergoeding vindt plaats op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). Schade hadden ze uiterlijk 21 februari 2003 moeten melden bij Laser, daarna hebben de schadetaxaties plaatsgevonden.

Om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen heeft het ministerie normbedragen vastgesteld voor 58 verschillende teelten, die te lijden hebben gehad onder de overstroming. Deze lijst is afgelopen week bekend gemaakt. Nu kan aan de hand van de taxaties en de normbedragen worden uitgerekend.

Deze normbedragen moeten worden vermenigvuldigd met de oppervlakte van het beschadigde areaal. De uitkomst moet weer worden vermenigvuldigd met het percentage van de te verwachten opbrengst die verloren is gegaan. De kostenbesparing, die voortvloeit uit de geringere oogst, moet op dit bedrag in mindering worden gebracht.

Meer informatie Besluit normbedragen WTS - Maas 2003

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.