Home

Achtergrond 308 x bekeken

Mogelijk aanpassing regeling stankemissie voor geiten

De stanknormen voor geiten worden mogelijk aangepast. De Nederlandse Vereniging voor Melkgeitenhouders en LTO hebben het onderzoek van het IMAG met succes aangevochten. Het onderzoek was slechts op één bedrijf uitgevoerd, dat ook nog eens niet representatief was. Het onderzoek wordt nu opnieuw uitgevoerd en zal op zijn vroegst eind van het jaar afgerond zijn. De gemeenten zijn verzocht de oude normen te hanteren, nog van voor het laatste onderzoek.

In de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden is de stanknorm voor geiten fors aangepast ten opzichte van de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder. De oude norm bedraagt 3,0 dierplaatsen/mve en de nieuwe norm bedraagt 1,3 dierplaatsen/mve. De nieuwe norm is gebaseerd op een onderzoek gedaan door het Imag. NeVeM (de Nederlandse Vereniging voor Melkgeitenhouders) en LTO hebben dit onderzoek aangevochten, omdat dit onderzoek maar op één geitenbedrijf was uitgevoerd, dat bovendien geen representatief bedrijf is voor de sector. Het bezwaar is gehonoreerd door het Ministerie van VROM, waarna het Imag opdracht heeft gekregen het onderzoek te herhalen. In overleg met NeVeM zijn representatieve bedrijven gezocht. Het onderzoek zal zeker tot het eind van het jaar duren. In afwachting van de resultaten zijn de gemeentes verzocht de oude norm te handhaven. De gemeentes zijn hier echter niet toe verplicht.

Aanpassing categorie-indeling geiten
Verder zal de categorie-indeling voor geiten hoogstwaarschijnlijk aangepast worden, aangezien momenteel 3 categorieën voor geiten opgenomen staan. De opfok is opgenomen in de omrekeningsfactor voor geiten ofwel categorie C1 "geiten incl. aanfok", echter de tabel schept hier verwarring, aangezien er tevens 2 categorieën staan vermeld voor opfokgeiten. Deze twee categorieën opfokgeiten worden hoogstwaarschijnlijk geschrapt. Momenteel betreft het nog een concept-voorstel. Het is nog onduidelijk binnen welke termijn de regeling wordt aangepast.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.