Home

Achtergrond

Korting op premie is niet toegestaan in geval van een schatting oppervlakte

LASER kan alleen een aanvraag in het kader van de regeling EG-steunverlening Akkerbouwgewassen toepassen als het aangevraagde oppervlakte groter is dan het feitelijk oppervlak. In onderstaande zaak heeft LASER het werkelijk oppervlak geschat en dus niet feitelijk vastgesteld en verklaarde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat de korting die LASER toepaste onterecht was.

Een veehouder diende in het kader van de Regeling EG-steunverlening Akkerbouwgewassen een aanvraag in voor een perceel maïs dat volgens de opgave een beteelde oppervlakte heeft van 4 hectare. LASER deelt mee dat boer samen met andere aanvragers een opgave heeft gedaan voor 683 are terwijl het totale perceel 623 are bedraagt. Hij wordt verzocht de reden van de overschrijding van het perceeloppervlakte aan te geven en wordt aangeraden contact op te nemen met de andere aanvragers. De veehouder reageert en geeft aan dat het perceel iets groter dan de opgegeven 4 hectare is, dat hij de overschrijding niet kan verklaren en dat hem niet bekend is wie de andere aanvragers zijn. De aanvraag wordt vervolgens gedeeltelijk afgewezen.

De veehouder maakt tegen het besluit bezwaar. Wat hem betreft kan LASER het perceel komen opmeten en stuurt een kopie van het definitieve koopcontract en de kadastrale kaart van het perceel op. Tijdens een telefonisch contact geeft de boer aan dat rond het perceel gedeeltelijk een sloot loopt. LASER neemt hierop het besluit de premie evenredig te korten. De sloot moet volgens LASER van de totale oppervlakte worden afgetrokken en wordt op 43 are geschat. Volgens de veehouder is ten onrechte gemakshalve is aangenomen dat met de bijtelling de sloot het verschil kan worden verklaard. Daarnaast is volgens hem sprake van een greppel die zeker geen oppervlakte van 43 are beslaat.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat LASER de korting in strijd de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen. Hierin is bepaald dat LASER de korting moet toepassen als wordt vastgesteld dat de aangevraagde oppervlakte groter is dan de feitelijk geconstateerde oppervlakte. LASER heeft de oppervlakte geschat, waardoor de korting niet mag worden toegepast. De veehouder is in het gelijk gesteld.

Meer informatie Uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.