Home

Achtergrond

Innovatief project komt niet per definitie in aanmerking voor subsidie

Een vennootschap onder firma van twee vennoten en is actief in de glastuinbouw. Het bedrijf heeft een aanvraag ingediend op grond van de Stimuleringsregeling Innovatie Markt en concurrentiekracht. Het project heeft betrekking op een verwerkings- en transportsysteem voor de orchideeënteelt. Het ministerie van LNV wijst de aanvraag af en handhaaft deze beslissing in bezwaar. Het beroep hiertegen wordt door de rechtbank afgewezen.

De tuinders zijn van mening dat de gevraagde subsidie redelijkerwijs niet kan worden geweigerd, omdat het project innovatief is. De rechtbank is ten onrechte niet op alle bezwaren ingegaan en het ministerie is onzorgvuldig geweest doordat bij de hoorzitting geen deskundigen aanwezig waren.

De Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt als volgt. Het feit dat het een innovatief project betreft, is onvoldoende om tot subsidieverlening over te gaan. In een tenderprocedure komen immers de meest innovatieve projecten voor subsidie in aanmerking. Uit het besluit van het ministerie blijkt dat de beoordelingscommissie de aanvraag heeft beoordeeld op de in de regeling genoemde criteria. Daarmee is het besluit voldoende zorgvuldig voorbereid. Er kan niet verlangd worden dat het ministerie een vergelijking maakt met de bedrijven die een vergelijkbaar transportsysteem hebben.

Ook het bezwaar tegen de bezwaarprocedure gaat niet op. De bezwaarcommissie heeft een conceptadvies opgesteld, en deze aan externe deskundigen voorgelegd. De antwoorden van deze deskundigen zijn in het uiteindelijke advies verwerkt. Dit is voldoende zorgvuldig.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.