Home

Achtergrond

Gelderland leent 16 miljoen op grondaankopen voort te zetten

Via een lening van 16 miljoen euro bij het Nationaal Groenfonds stelt Gedeputeerde Staten van Gelderland de Dienst Landelijk Gebied in staat om grondaankopen te blijven doen. Deze aankopen zijn noodzakelijk voor het realiseren van de EHS en de voortgang van landinrichtingen. Het zag er naar uit dat deze aankopen zou moeten worden opgeschort omdat vanuit LNV geld niet tijdig zou vrijkomen. Door dezelening financiert de provincie deze aankopen voor.

De minister van LNV, Veerman, heeft in april van dit jaar wel geld beschikbaar gesteld voor grondverwerving en uitvoering van landinrichtingen, maar dat is onvoldoende om de uitvoering van lopende landinrichtingsprojecten te realiseren. Het kabinet heeft nu in het Hoofdlijnenakkoord 700 miljoen euro vrijgemaakt voor de intensivering van de EHS en de uitvoering van de Reconstructie (2004-2007). Daarmee is het perspectief om de provinciale beleidsdoelen in het landelijk gebied ook daadwerkelijk tot uitvoering te kunnen brengen, aanzienlijk toegenomen.

Het geld voor grondverwerving komt echter in gedeelten ter beschikking. Daardoor bestaat het risico dat de Dienst Landelijk Gebied kasgeldproblemen krijgt. Unieke grondverwervingsmogelijkheden kunnen hierdoor verloren gaan. Door de voorfinanciering kunnen de aankopen doorgaan.

Lees ook Provincies willen bezuinigingen op grondverwerving zelf opvangen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.