Home

Achtergrond

Exportmest pluimvee blijft in eigen land: gevolg MAO afgekeurd

Pluimveehouders worden in verleiding gebracht hun voor de export gecontracteerde mest op de binnenlandse markt af te zetten. Dat leert navraag bij een aantal mestexporteurs. Het is echter wettelijk verplicht om deze mest te exporteren. Wordt de mest niet geëxporteerd, dan vervalt het mestafzetcontract en dus de basis voor het houden van de dieren.

De kosten van afzet in het binnenland liggen nu op een relatief laag niveau: zo’n 17 euro per ton. Dat is het gevolg van minder mestaanbod door de vogelpest en zeer goede uitrijmogelijkheden, en daarmee een verhoogde vraag in de akkerbouw. Export van mest kost op dit moment om en nabij de 23 euro. Volgens verscheidene exporteurs komt het voor dat voor de export van mest gecontracteerde pluimveehouders hen benaderen met de opdracht de mest op de binnenlandse markt af te zetten. Dat is echter wettelijk verboden: veehouders met een export-mestafzetovereenkomst (MAO) kennen een leveringsplicht voor de export van tenminste tachtig procent.

Volgens Bureau Heffingen zijn pluimveehouders met een export-MAO verplicht te exporteren. Doen zij dit niet, dan vervalt hun mestcontract en daarmee de basis onder het houden van dieren. Dat merkt Bureau Heffingen aan als een economisch delict. Overigens controleert Bureau Heffingen dat pas na afloop van een contractjaar via mestafleveringsbewijzen. (Bron: Agd)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.