Home

Achtergrond

Controle op vrijstelling MINAS

Geen MINAS-aangifte gedaan over 2001, maar wel bedrijfsmatige activiteiten ondernomen in dat jaar? Deze bedrijven ontvangen vanaf 31 juli 2003 een brief. Het doel hiervan is: achterhalen of deze bedrijven terecht zijn vrijgesteld van MINAS.

Het gaat in totaal om 2690 bedrijven die niet meedoen aan MINAS. Bij deze bedrijven hebben in 2001 wel bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan de aan- en afvoer van mest, het in gebruik nemen van landbouwgrond via een grondgebruiksverklaring of de aanvoer van veevoeders.

Bij de brief zit een antwoordformulier. Hierop kunnen de bedrijven bevestigen dat ze niet deelnemen aan MINAS en waarom. Sowieso ontvangen deze bedrijven halverwege augustus het forfaitaire aangiftepakket voor 2001. Hiermee kunnen ze, als dit nodig is, alsnog aangifte doen. De uiterste inzenddatum van zowel het antwoordformulier als het aangiftepakket is 1 oktober 2003.

Meer informatie Informatie over voorwaarden vrijstelling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.