Home

Achtergrond

Compensatie landbouw niet aan de orde

De schade in de landbouw die veroorzaakt wordt door de droogte behoort tot het normale bedrijfsrisico; compensatie is op dit moment niet aan de orde. Bij eventuele compensatie komen Europese beperkingen: in verband met ongeëigende staatssteun dient meer dan 30% van de oogst mislukt te zijn voordat door de nationale overheden tot compensatie mag worden overgegaan. Deze regel gelde ook bij de overstromingen in 1998.

Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Schultz is er op dit moment in Nederland geen sprake van een crisis als gevolg van de aanhoudende droogte.

Over de inlaat van zilt water schrijft Schultz dat dit voor de landbouw schade aan de productie in algemene zin met zich meebrengt. In het Groene Hart gaat het daarbij vooral om boomteelt in Boskoop, om bollenteelt, om glastuinbouw en de teelt van vollegrondsgroenten. Deze teelten zijn kapitaalsintensief en stellen hoge eisen aan de chloridegehalten van het oppervlaktewater. Getracht wordt om de schade zo beperkt mogelijk te houden.

Veerman zij dinsdag in de kamer dat de schade door het inlaten van zilt water door het Hoogheemraadschap Rijnland moet worden vergoed. Maar volgens Veerman valt de schade wel mee.

Of de schade werkelijk wordt vergoed blijft dus nog onduidelijk. Het is in ieder geval verstandig om de schade vast te leggen. Mocht het later nodig zijn dan kan de schade worden aangetoond.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.