Home

Achtergrond

Zonder einddatum loopt grondgebruikersverklaring automatisch door

Vanaf nu kan de grondgebruikersverklaring automatisch doorlopen als er geen einddatum wordt ingevuld. Dit kan uiteraard alleen als de grond weer aan dezelfde persoon wordt uitgegeven. Het is wel zaak om voor de eigen administratie elk jaar een onderlinge overeenkomst wordt opgesteld. Hoe de huidige ingediende grondgebruikersverklaringen kunnen worden verlengd, wordt begin oktober bekend.

In veertig procent van de gevallen gaat het bij een Grondgebruikersverklaring om een verlenging. Dat houdt in dat het jaar erop de grond weer aan dezelfde persoon uit gebruik wordt gegeven. Momenteel moet dit ieder jaar opnieuw bij Basis Registratie Percelen worden gemeld. Daar komt verandering in.

Als de grond voor meer dan één jaar uit gebruik gegeven wordt op basis van een grondgebruikersverklaring kan men volgens de huidige werkwijze maar voor maximaal één jaar (365 dagen) een grondgebruikersverklaring afsluiten. Bij verlenging wordt ieder jaar door de betreffende partijen opnieuw het formulier 'Wijziging gebruiker en gebruikscode' ingevuld.

Vanaf nu kan automatisch verlengd worden als op het formulier géén einddatum word ingevuld. Indien na 365 dagen de grond nog steeds in gebruik wordt gegeven aan dezelfde persoon, zonder dat dit consequenties heeft voor de grondregistratie in de BRP, dan kan voortaan worden volstaan met een onderlinge overeenkomst. Het bewaren van een afschrift bij de bedrijfsadministratie is in dat geval voldoende. Op grondgebruikersverklaringen die nu al zijn verstuurd, is in bijna alle gevallen een einddatum ingevuld. Hoe in deze situatie de Grondgebruikersverklaring kan worden verlengd, wordt uiterlijk 1 oktober a.s. bekend gemaakt.

Ingangsdatum grondgebruikersverklaring

Het uit gebruik geven / in gebruik nemen van de grond moet binnen dertig dagen gemeld worden middels het formulier 'Wijziging gebruiker en gebruikscode' . Bij beëindiging moet ook binnen dertig dagen de wijziging worden gemeld middels dit formulier, tenzij bij de aanmelding een einddatum is ingevuld. Indien de grondgebruikersverklaring binnen dertig dagen is aangemeld geldt de ingangsdatum. Indien de grondgebruikersverklaring na dertig dagen pas is aangemeld geldt als ingangsdatum de datum op de ontvangstbevestiging minus dertig dagen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.