Home

Achtergrond

Wijziging referentiejaar mogelijk bij knelgevallen

Het ministerie van Landbouw, natuur en voedselveiligheid meldt op hun site dat varkenshouders hun referentiejaar kunnen wijzigen bij aanmelding van knelgevallen 11, 14A, 14C, 14D of 19. hierdoor kunnen varkens eventueel alsnog in aanmerking komen voor de knelgevallen. Het ministerie doet deze oproep naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 3 april 2003.

In deze uitspraak van het College werd bepaald dat het referentiejaar (1195 of 1996) ook na de in de regeling genoemde 14 oktober 1998 ook nog bij Bureau heffingen gewijzigd moet kunnen worden in bepaalde gevallen. Toen later de regeling voor hardheidsgevallen er kwam konden varkenshouders die reeds opgave hadden gedaan dit niet meer veranderen. Of een bedrijf in aanmerking komt voor hardheidsgevallen werd bepaald of er na 1992 een aanvraag voor een milieuvergunning was gedaan. Later (in 2000) werd ook de groep die alleen een melding had gedaan hieraan gelijkgesteld.

Toch is de boer in deze zaak nog niet gelijk aan de groep van bedrijven die na 1992 een aanvraag om een milieuvergunning hebben gedaan en tot de onderscheiden hardheidscategorieën behoorden. Deze ongelijkheid in positie komt omdat Bureau Heffingen weigert het door appellant gekozen referentiejaar 1996 alsnog te wijzigen in 1995. Tengevolge van deze weigering is voor appellant onder toepassing van hardheidscategorie 14c een lager varkensrecht berekend dan zou zijn berekend ingeval daarvoor het referentiejaar 1995 als basis zou zijn genomen.

Varkenshouders die hun referentiejaar willen wijzigen kunnen een brief schrijven met het keuzejaar. Dit kan ook als er al eerder bezwaar is ingediend. De brief moet naar bureau Heffingen, die vervolgens zo snel mogelijk de varkensrechten opnieuw berekend. Binnen 8 weken ontvangen de varkenshouders bericht. Deze worden voorwaardelijk toegekend. Pas als aan de huisvestingseisen is voldaan worden ze definitief.

Meer informatie Uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Meer informatie Informatie van het ministerie over hardheidsgevallen

Lees ook Nieuwe voorwaarden hardheidsgeval varkenshouderij

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.