Home

Achtergrond

Wijziging referentiejaar WHV alleen relevant als de 10% norm wordt gehaald

Zoals eerder gemeld is voor bedrijven die een aanmelding hebben gedaan voor categorie 11,14a, 14b, 14c, 14d of 19 (uitbreiding of omschakeling op basis van een aanvraag of verleende milieuvergunning) vanaf nu mogelijk om het referentiejaar te wijzigen. Deze bedrijven hebben een afwijzing van de aanmelding voor één van de betreffende categorieën ontvangen, omdat niet voldaan kon worden aan de 10% eis. Deze eis betekent namelijk dat het extra te verkrijgen varkensrecht minimaal 10% moet bedragen van het (basis) varkensrecht dat verkregen is op basis van de melding Wet Herstructurering Varkenshouderij.

Varkenshouders hebben een melding gedaan (op basis van artikel 7 van de Whv), waarbij meestal gekozen is voor het meest gunstige referentiejaar, omdat deze keuze op grond van de op dat moment geldende regelgeving tot de meest gunstige uitkomst met betrekking tot de berekening van de varkensrechten leidde. Per 1 juli 2000 konden sommige varkenshouders door een verruiming van het Besluit Hardheidsgevallen alsnog in aanmerking komen voor extra varkensrechten, mits voldaan werd aan de eis van 10% uitbreiding. Sommige varkenshouders konden aan die eis slechts voldoen indien gekozen zou zijn voor het andere, minder gunstige, referentiejaar.

De varkenshouder moet zelf aan Bureau Heffingen een brief schrijven, waarin de keuze voor het nieuwe keuzejaar wordt vermeld. Dit moet ook als al eerder een bezwaar is ingediend! Er is geen sprake van een fatale termijn waarbinnen gereageerd moet worden, echter het is aan te raden toch zo snel mogelijk dit verzoek in te sturen. Vervolgens berekent Bureau Heffingen opnieuw het varkensrecht, op basis van het nieuwe referentiejaar en het Besluit hardheidsgevallen. (Uiteraard moet nog steeds voldaan worden aan alle voorwaarden van de betreffende categorieën hardheidsgevallen).

De varkensrechten die men krijgt op basis van het Besluit Hardheidsgevallen worden voorwaardelijk toegekend. Ze worden pas definitief als aan de huisvestingseisen is voldaan (de zogenaamde 75%- en 85% eis). In het Besluit hardheidsgevallen staat momenteel dat vóór 1 januari 2003 aan de huisvestingsvereisten moet zijn voldaan. Het is nog niet bekend welke termijn als gevolg van deze versoepeling gaat gelden, echter voor deze bedrijven gaat waarschijnlijk een aangepaste termijn gelden. Zodra deze termijn bekend is volgt een nieuw infobulletin. Bedrijven die al aan de huisvestingsvereisten voldoen, kunnen zodra de voorwaardelijke varkensrechten zijn toegekend deze omzetten naar onvoorwaardelijke varkensrechten middels het daarvoor bestemde formulier "verklaring voorwaardelijke varkensrechten". Dit formulier is op te vragen bij het Mestloket tel. 0800-2233322.

Meer informatie Toelichting nieuwe hardheidsgevallen

Lees ook Wijziging referentiejaar mogelijk bij knelgevallen

75% en 85% eis

Er is uiterlijk op 01-01-2003 huisvesting aanwezig voor tenminste 85% van het totaal verkregen varkensrecht (dus inclusief de eventuele voorwaardelijke rechten).

Voor tenminste 75% van het aantal uit te breiden varkens, waarvoor een milieuvergunning is verleend, is de huisvesting in overeenstemming met de milieuvergunning. Dit gerealiseerd voor 01-01-2003.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.