Home

Achtergrond

Vrijstellingsregeling herbevolking varkenshouderijen verrekend met MINAS-gat

In verband met de ruimingen in de tijd van de varkenspest is de vrijstellingsregeling herbevolking varkenshouderijen in het leven geroepen. Dit omdat er extra dieren werden aangevoerd en vrijwel niets werd afgevoerd. Nu zijn er ook voor alle veehouders correctiefactoren om het MINAS-gat te dichten. Deze twee worden echter wel met elkaar verrekend, anders zou er een dubbel voordeel ontstaan.

Op 1 januari 1998 stonden veel varkenshouderijen geheel of gedeeltelijk leeg als gevolg van de varkenspest. Op deze bedrijven moesten in de loop van het jaar 1998 in verhouding tot bedrijven die niet getroffen waren door de varkenspest, meer mineralen (voer en dieren) worden aangevoerd dan afgevoerd. Bovendien kon pas later in 1998 of 1999 enige afvoer van varkens vanaf het bedrijf plaatsvinden. Hierdoor konden de betreffende bedrijven, voor zover deze gekozen hadden voor de verfijnde aangifte, worden geconfronteerd met een hoge mineralenheffing voor het jaar 1998 of 1999. Om getroffen varkenshouders in deze periode tegemoet te komen is de vrijstellingsregeling herbevolking varkenshouderijen van kracht geworden.

Omdat in deze regeling de varkenshouders al tegemoet zijn gekomen zullen de varkenshouders geen dubbel voordeel krijgen door de correctiefactoren om het MINAS-gat te dichten aan te houden. De vrijstellingsregeling is tenslotte louter en alleen bedoeld om schade ten gevolge van de varkenspest in de jaren 1998 en 1999 te compenseren. De vrijstellingsregeling heeft geen impact op de diernormen. Via een rekenkundigmodel worden de voorgestelde diernormen afgetrokken van de huidige diernormen. Het rekenkundigmodel heeft geen beleidsmatige status.

In het wetsvoorstel, dat momenteel ter goedkeuring bij de Tweede Kamer ligt, staat niets vermeld over bovengenoemde verrekening. Mogelijk zal dit na goedkeuring van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer worden vermeld in de toelichting bij de wettekst.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.