Home

Achtergrond

Verbod op volledige roostervloer niet gewijzigd

Het verbod van het houden van varkens op volledige roostervloer blijft van kracht. De Tweede Kamer had er eerder op aangedrongen om dit uit te stellen tot 2013, maar voormalig staatssecretaris Odink ging daar niet mee akkoord. Hij had wel toegezegd om een beperkt onderzoek te laten uitvoeren naar de problemen die volgens een aantal kamerleden ontstonden bij overschakeling naar een volledig naar gedeeltelijk roostervloer. Dit op het gebied van dierwelzijn, ammoniakemissie en arbeidsomstandigheden. De uitkomst van dit onderzoek biedt ook geen aanleiding om dit te wijzigen.

Het verbod op het houden van varkens op volledige roostervloeren is reeds sinds 1994 in het Varkensbesluit opgenomen. De minister vindt dat er voldoende tijd geweest om aan het verbod te voldoen. Indien de ingangsdatum van het verbod nu zou worden verschoven naar 1 januari 2013, zou het resterende kleine aantal varkenshouders dat niet in aanpassingen van de stal heeft geïnvesteerd en reeds nu het verbod op het houden van varkens op volledig roostervloer overtreedt, worden beloond.

Voormalig staatssecretaris Odink had eind maart in het Tweede Kamer debat toegezegd om een beperkt onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijke problemen die met de stalaanpassingen zouden kunnen samenhangen. Nu is dit rapport er en geeft geen aanleiding voor aanpassingen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het succes van de stalaanpassingen afhankelijk is van de mate waarin varkenshouders daarin investeringen doen en van de kennis die ze hebben over dichte vloeren, met name op het gebied van hokindeling en de aard van de hokafscheiding. Geschat wordt dat landelijk gezien minimaal 95% van de varkenshouders zonder grote problemen voldoet aan het verbod op het houden van varkens op volledig roostervloer.

Meer informatie Rapport: Inventarisatie aanpassing volledige roostervloer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.