Home

Achtergrond

Tuinbouw vreest voor overstap naar vrije teelten

De hervorming van het Europese landbouwbeleid kan leiden tot meer concurrentie voor de bloembollenteelt en de boomkwekerij. Dat bleek tijdens de bestuursvergadering van het Productschap Tuinbouw (PT) in Naaldwijk. De groente- en fruitsector is wel enigszins beschermd, maar de sierteelt absoluut niet.

Sjaak Langeslag voorzitter is van de organisatie van bloembollenkwekers KAVB, maakt zich ronduit zorgen. Het akkoord dat de Europese ministers vorige week bereikten, biedt wel enige bescherming voor de groente- en fruitsector, maar niet voor de teelt van siergewassen in de open grond. Hij wilde een aanvulling op het landbouwakkoord, maar PT-voorzitter Jaap van der Veen denkt dat dit geen haalbare kaart is. ”Wij hebben dit aspect vooraf besproken met minister Veerman en die is er kennelijk niet in geslaagd het meegenomen te krijgen. Sierteelt is in Europa geen item.” Langeslag is bang dat akkerbouwers die straks inkomenstoeslagen krijgen, over zullen stappen op sierteeltgewassen in de open grond. De kans daarop is volgens Langeslag vooral groot in een aantal toekomstige EU-lidstaten, die al een behoorlijke buitenteelt aan siergewassen kennen.

Van der Veen is er niet gerust op dat de groente- en fruitsector niet met nieuwkomers te maken zal krijgen. Volgens het EU-akkoord mag op percelen waarop de afgelopen jaren inkomenssteun zat geen groenten en fruit geteeld worden. Maar akkerbouwers doen aan vruchtwisseling en telen ook vrije gewassen. ”Ik vraag me af hoe Brussel dat per perceel denkt te controleren. Mij is nog niet duidelijk of het verbod inderdaad effectief zal zijn”. (Bron: Agd)

Lees ook Loskoppelen steun van productie meest fundamentele beslissing

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.