Home

Achtergrond

Saldo melkveebedrijf zo’n € 12.800 lager. Lagere melkprijs belangrijkste oorzaak

Resultaten van de eerste 100 melkveebedrijven die deelnemen aan de Saldomanager Plus van DLV Rundvee advies laten een lager saldo zien van € 2,20 per 100 kilo melk. Dit over de periode april 2002 tot en met maart. De kosten stegen licht, maar het kwam vooral door de melkprijs die € 3,18 lager lag.

De melkproductie per koe steeg met 146 kilo, maar de melkprijs ligt een stuk lager dan het voorafgaande jaar. De opbrengsten uit de aanwas zijn wel iets gestegen. Dat komt vooral door de betere nukaprijs en de hogere aanwas. Ook een hogere maïs- en slachtpremie droegen bij aan een hogere opbrengst. Totaal komt de opbrengst per 100 kilo melk € 1,99 lager uit.

De voerkosten zijn licht gestegen, € 0,21 per 100 kilo melk. Dit ondanks de slechtere kwaliteit van het ruwvoer. Daarnaast stegen de diergebonden kosten iets en daalde de overige kosten met één cent, door een lager gebruik van kunstmest. De totale kosten per 100 kilo stegen 23 cent.

Het saldo per 100 kilo melk komt uiteindelijk uit op € 26,42, wat € 2,22 lager is dan het jaar ervoor. Per bedrijf komt dat uit op gemiddeld saldo dat € 12.800 lager ligt.

Tabel met cijfers saldomanager

Nieuwe pagina 1
Resultaten Saldomanagerbedrijven in euro's per 100 kilo melk
2001/2002 2002/2003 verschil
melkgeld 34,94 32,15 -2,79
omzet en aanwas 1,83 2,82 0,99
diverse opbrengsten 0,88 0,69 -0,19
totaal opbrengsten 37,65 35,66 -1,99
totaal voerkosten 5,72 5,93 0,21
grondgebonden kosten 1,16 1,16 0,00
diergebonden kosten 2,06 2,09 0,03
overige toegerekende kosten 0,07 0,06 -0,01
totaal kosten 9,01 9,24 0,23
saldo 28,64 26,42 -2,22
Bron: DLV-saldomanager

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.