Home

Achtergrond

Provincies willen bezuinigingen op grondverwerving zelf opvangen

Om te voorkomen dat de uitvoering stagneert van landinrichting bij gebiedsgerichte projecten en de Ecologische Hoofdstructuur in de provincie, hebben de provincie Utrecht en Noord-Brabant tot voorfinanciering van grondverwerving besloten. Eerder besloot de provincie Noord-Holland al tot een dergelijke maatregel. In Utrecht is er € 5,5 miljoen beschikbaar voor 2003 en 2004. In Brabant komt er € 55 miljoen beschikbaar voor een periode van 7 jaar. Hierdoor kunnen projecten gewoon doorgaan.

De besluiten tot voorfinanciering komen voort uit het gegeven dat de rijksmiddelen voor grondverwerving dit jaar sterk zijn afgenomen. Dit heeft een vertragend effect op de uitvoering van gebiedsgerichte projecten en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Regeerakkoord geeft echter aanleiding te veronderstellen dat er de komende jaren weer meer rijksmiddelen beschikbaar zullen komen.

De financiële maatregel van de provincie Utrecht is bedoeld voor de jaren 2003 en 2004 en zal 5,5 miljoen euro bedragen. De provincie zal € 800.000 ter beschikking stellen voor aankoop van gronden in 2003 en 2004 voor bedrijfsvergroting in het kader van het landinrichtingsproject RAK Kromme Rijn. Dit project kan daardoor dit jaar worden afgerond.

Voor uitvoering van de EHS komt € 3 miljoen euro ter beschikking. Het bedrag is vooral bestemd voor aankoop van gronden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Ten behoeve van inrichtingswerken als onderdeel van landinrichtingsprojecten is €1,7 miljoen beschikbaar, voor projecten waarbij LNV zich financieel heeft verplicht. De voorfinanciering is bedoeld voor maatregelen in het Noorderpark en ter afronding van de projecten Lopikerwaard en Eemland.

In Brabant richten de provincie, Dienst Landelijk Gebied en het Nationaal Groenfonds een grondbank op. Deze overeenkomst geld voor zeven jaar. Het Nationaal Groenfonds biedt de provincie een krediet van € 55 miljoen voor verdere realisatie van de EHS. Gebieden in de Bieschbosch, de Peelvenen en het Groene Woud zullen als eerste aangekocht worden.

Lees ook Extra geld grondaankoop Noord-Holland

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.