Home

Achtergrond

Nu indekken op de termijnmarkt biedt aardappeltelers financiële zekerheid

De aardappeltermijnmarkt is de laatste weken met sprongen omhoog gegaan. Nu schommelt de notering rond de € 30 per 100 kilo. Dit is natuurlijk een topprijs. De markt kan gedurende het seizoen nog stijgen of dalen, maar de aardappelteler kan zich verzekeren van deze prijs voor zijn oogst.

Aan het begin van dit seizoen lag de notering van de termijnmarkt op zo’n € 12-13 per 100 kilo Bintjes 50 millimeter opwaarts. Dat is een kostprijsdekkende prijs. Dus de € 30 van nu is echt een prijs waarbij flink winst gemaakt kan worden. Als de aardappelen nu fictief op de termijnmarkt worden verkocht, kan de prijs doen wat hij wil, maar de teler zal € 30 euro beuren.

Zeker in de huidige markt die sterk weersafhankelijk is kan het met de prijs nog veel kanten op. Zekerheid voor de aardappelteler die toch al niet zulke beste jaren achter de rug heeft is dan veel waard. En als de prijs nog verder stijgt, kan hier helaas niet van geprofiteerd worden. Maar het is zeker verstandig een deel van de oogst in te dekken.

Rekenvoorbeeld termijnmarkt

Een aardappelteler wil 75.000 kg bintje 50mm opwaarts indekken tegen een mogelijke prijsdaling. Als verzekering (hedge) verkoopt hij drie contracten (die elk betrekking hebben op 25.000 kg) met als leveringsmaand april. De prijs per 100kg op termijnmarkt bedraagt op het moment van het sluiten van de transactie € 30,00.

Na het sluiten van de contracten daalt de aardappelprijs. Eind april wordt de teler afgerekend op een cash-settlementprijs van € 10,00. Op termijnmarkt heeft de teler per saldo € 20,00 per 100kg verdiend. Aangezien de cash-settlementprijs is gebaseerd op de fysieke markt, is op de fysieke markt de prijs ook gedaald naar € 10,00; de teler verkoopt zijn aardappelen op de fysieke markt voor die prijs. Door de bovengenoemde transactie heeft de producent zijn aardappelen uiteindelijk verkocht voor € 20,00 (winst op termijnmarkt) plus EUR 10,00 (de opbrengst van de aardappelen) is € 30,00.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de aardappelprijs verder stijgt. Eind april wordt de teler op termijnmarkt afgerekend op EUR 40,00. Op termijnmarkt realiseert de indekker een verlies van (40,00 – 30,00) = € 10,00. Zijn aardappelen kan hij echter verkopen voor € 40,00. Per saldo ontvangt de teler dus € 30,00 voor zijn aardappelen.

Door de verkoop van een aardappeltermijnmarkt legt de bezitter van aardappelen zijn verkoopprijs vast. In dit voorbeeld is de bezitter van aardappelen dus zowel in een stijgende als in een dalende markt verzekerd van een opbrengst van € 30,00.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.