Home

Achtergrond 171 x bekeken

NVM verwacht verdere daling grondprijs

De agrarische grondprijzen zullen de komende tijd nog verder dalen. De bodem in de markt is nog niet bereikt. Dat is overtuiging van de agrarische makelaars verenigd in de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De gemiddelde grondprijs over het afgelopen half jaar kwam volgens de NVM uit op 28.411 euro per hectare tegen ruim 33.700 in heel 2002.

In welke mate de grondprijzen zullen dalen, is voor de makelaars onzeker. Door de slechte gang van zaken in diverse agrarische sectoren staat voor de branche-organisatie wel vast dat de prijzen verder onder druk komen te staan. De makelaars constateren een verschuiving van de grondbalans. Momenteel zijn gronden op de markt waarvoor überhaupt geen vraag en dus geen koper is. De markt is dus verschoven van een vraagmarkt naar een verkopersmarkt”, aldus de makelaarsvereniging in het halfjaarbericht dat gisteren verscheen. Volgens NVM-bestuurslid Johan Teeuwsen zijn er regio’s waar de grondprijs de komende maanden nog wel met tien tot vijftien procent kan dalen.

Wat ook meespeelt is de afgekondigde aankoopstop van natuurgrond door de overheid. Daarmee verdwijnt volgens de NVM een significante koper van de grondmarkt. Bovendien denkt een andere marktpartij, Natuurmonumenten, dit jaar hooguit 1.200 hectare grond te kunnen aankopen. Eerder gaf deze organisatie aan jaarlijks nog 2.650 hectare grond te willen kopen.

Het afgelopen half jaar registreerden de agrarische makelaars van de NVM een daling van de grondprijs van negentien procent. Dat was overeenkomstig de verwachting de de koepelorganisatie eind vorig jaar uitsprak. De gemiddelde grondprijs over het afgelopen half jaar kwam volgens de NVM uit op 28.411 euro per hectare tegen ruim 33.700 in heel 2002.

In de huidige dalende markt tonen de kopers zich afwachtend. Ook potentiële verkopers nemen een afwachtende houding aan. Zij zijn tot op heden mondjesmaat bereid geweest bedrijven te verkopen. De NVM trekt de conclusie dat het verwachtingspatroon van de verkopers nog te hoog is. Zij hebben nog de hoge prijzen van de afgelopen jaren in gedachten. Verwacht wordt dat het aanbod de komende tijd wel zal toenemen. Ook ziet de NVM een tendens dat boerderijen wel verkocht worden maar dat de verkoop uiteindelijk wordt. (Bron: Agd)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.