Home

Achtergrond

Mogelijke grotere districten bietenquotum

LTO Nederland en de suikerverwerkers Suiker Unie en CSM overwegen het aantal districten waarbinnen bietenquotum mag worden verhandeld, te beperken. Hierdoor kunnen akkerbouwers in een groter gebied quotum kopen of verkopen. Dit moet de regionale verschillen in de quotumprijs afvlakken.

Volgens LLTB-bestuurder Wijnand Vogels overlegt LTO met de suikerindustrie om de quotumhandel in grotere – en dus minder – districten toe te staan. „Daarbij blijft wel de voorwaarde dat de bietenteelt landelijk gespreid moet blijven. Wij willen geen concentratie in een bepaald gebied.” De partijen willen dit najaar een besluit nemen.

Telers van suikerbieten kunnen sinds vorig jaar de basisreferentie, het leverantiecontract met de suikerindustrie, vrij verhandelen. Deze referentie mag enkel worden aangeboden in een van de acht landelijke districten.

Volgens makelaars van de NVM is er in de Veenkoloniën relatief veel vraag naar quotum, omdat telers minder vertrouwen hebben in de fabrieksaardappelteelt. Door de regiobeperking is de vraag in het betreffende district veel groter dan het aanbod. Dit trekt de quotumprijzen tussen de districten scheef, constateert de NVM. Zo vinden in Noord-Nederland transacties plaats voor 1,25 euro per kg quotumsuiker. In het zuidwesten, waar minder animo voor referentie is, schommelt dit rond de 80 en 85 cent. De NVM pleit dan ook voor het opheffen van de regio's. Opheffen gaat LTO te ver.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.