Home

Achtergrond

LTO en VNG willen meer lijn in planologische criteria voor verbrede activiteiten

LTO Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen een handleiding maken waarmee gemeenten aanvragen voor nevenactiviteiten van agrariërs kunnen beoordelen. Beide partijen concludeerden gisteren in een bestuurlijk overleg dat dit zal voorzien in een behoefte. Intentie is dat gemeenten aanvragen voor onder meer agrotoerisme en zorgtaken op boerderijen eenduidig beoordelen. Want dat laat nu nogal eens te wensen over.

Wat bij de ene gemeente wel mag, kan bij de ander juist weer niet. Zo worden veel boeren en adviseurs telkens met verschillende standpunten geconfronteerd. Zelfs binnen één gemeente. Daarom werken LTO Nederland en de VNG aan een handleiding.

Hierbij wordt gestreefd naar criteria op hoofdlijnen voor alle gemeenten, met ruimte voor regionaal maatwerk. De beoordeling heeft meer dan alleen de economische positie van agrariërs als uitgangspunt. Nevenactiviteiten mogen het landelijke gebied niet verstoren. Er moet dus aansluiting zijn bij de gewenste ontwikkeling van het gebied. Afgesproken is het Interprovinciaal Overleg erbij te betrekken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.