Home

Achtergrond

Korting suikerquotum kost 131 euro per hectare

De korting van het Europese suikerquotum met 500.000 ton kost de Nederlandse bietenteler 131 euro per hectare oftewel € 2,20 per ton bieten. Dat zegt Aike Maarsingh, lid van de Werkgroep Bietenaangelegenheden. Een korting van 500.000 ton betekent voor elke lidstaat een korting van het nationale quotum van gemiddeld 3,278 procent. Voor Nederland pakt de korting met 3,7 procent iets hoger uit, omdat hier een hoger B-quotum is toegekend.

Het Nederlandse bietenquotum bedraagt sinds vorig jaar 885.000 ton, waarvan 2,4 procent C-suiker. Wanneer de extra korting van 3,7 procent daarbij wordt opgeteld, betekent dit voor oogst 2003 een hoeveelheid C-suiker van 6,1 procent. Een slechte ontwikkeling, vindt Maarsingh. De C-suiker valt buiten de marktordening en moet tegen veel lagere prijzen worden afgezet op de wereldmarkt.

Door de korting van 3,7 procent wordt de hoeveelheid A-suiker gekort met 25.600 ton, voor de B-suiker wordt dit een vermindering met 6.800 ton. Dat betekent in totaal ruim 32.000 ton die van oogst 2003 alsnog onder de C-suiker valt. Omgerekend naar hectares betekent dit voor de teler een verlies van 131 euro per hectare of € 2,20 per ton bieten.

De Werkgroep Bietenaangelegenheden vergadert dit najaar over de toewijzingen voor volgend jaar. In december moet duidelijk zijn hoe groot het Nederlandse suikerquotum voor 2004 is. September 2002 werd het EU-suikerquotum voor 2002/2003 met 5,71 procent verkleind. Suikerfabrikanten konden daardoor minder suiker afzetten tegen gegarandeerde EU-prijzen. De Werkgroep Bietenaangelegenheden besloot daarop in december het Nederlandse quotum te verlagen naar 885.000 ton. In de werkgroep Bietenaangelegenheden zitten telers en vertegenwoordigers van de suikerfabrieken.

Lees ook Europese Unie wil quotering suiker geleidelijk afschaffen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.