Home

Achtergrond

Knelpunten in BOOM nog niet opgelost: invoering uitgesteld

Het ministerie van LNV heeft besloten invoering van het Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen (BOOM) uit te stellen tot 1 januari 2005. De reden hiervoor is dat overleg met Branche Vereniging Organische Reststoffen en Vereniging Van AfvalVerwerkers; gft-sector de nodige knelpunten heeft opgeleverd die op dit moment niet kunnen worden opgelost. Vandaar dat het ministerie van LNV de knelpunten en bijbehorende vragen voor advies heeft voorgelegd aan de Technische Commissie Bodembescherming).

Een van de belangrijkste knelpunten is dat het BOOM geen duidelijk onderscheid maakt tussen compost en zwarte grond. Het gaat hierbij met name om de milieu-effecten die optreden. Met name de hoeveelheden stikstof en fosfaat er vrijkomen indien compost als zwarte grond wordt toegepast. Dit is ongewenst in het licht van de aanvoer van nutriënten van andere meststoffen. De vraag is of het milieukundig verantwoord is om fosfaat in de toekomst ook buiten de MINAS-systematiek te houden. In het verlengde hiervan ligt de vraag of het vanuit milieuoogpunt bezwaarlijk om ook éénmalige doseringen toe te staan van 24 ton droge stof per 4 jaar.

Indien blijkt dat ongewenste effecten optreden dan zal wellicht voor zwarte grond een fosfaatnorm per kilo organische stof worden vastgesteld. Een andere mogelijkheid is om de handhavingsfactor 1,43 voor zwarte grond af te schaffen. Daardoor ontstaat er een duidelijk verschil tussen compost en zwarte grond omdat voor compost de handhavingsfactor blijft bestaan.

Het advies wordt naar verwachting na de zomer uitgebracht en kan gevolgen hebben voor de beleidsvoorstellen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.