Home

Achtergrond

Gemeente Kampen sluit samenwerkingsovereenkomst Koekoekspolder

Vandaag wordt de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van tuinbouwgebied Koekoekspolder ondertekend. De gemeente Kampen werkt hierbij samen met de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie en Grontmij Advies & Techniek Projecten BV. Het huidge tuinbouwgebied wordt met zo’n 250 hectare uitgebreid tot 600 hectare. Het huidige tuinbouwgebied wordt verder ontwikkeld tot een modern en duurzaam tuinbouwgebied van 600 hectare.

De komende jaren wordt ongeveer 250 hectare aan kassen, inclusief de nodige voorzieningen, gerealiseerd. De polder krijgt een waterhuishouding om het grondwaterniveau te regelen. De betrokken partijen richten een ontwikkelingsmaatschappij op en stellen hier in totaal ruim 3,4 miljoen euro aan vermogen voor beschikbaar.Tuinbouwgebied Koekoekspolder wordt gezien als het belangrijkste tuinbouwgebied van Overijssel.

De ontwikkelingsplannen worden door Het Rijk, de provincie Overijssel en Waterschap Groot Salland ondersteund. Het Rijk heeft Koekoekspolder aangemerkt als één van de tien nieuwe tuinbouwgebieden van Nederland en stelt ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor de gebiedsontwikkeling. Het waterschap draagt een groot deel van de kosten van de waterhuishouding. De gemeente Kampen betaalt de aanleg van wegen en riolering.

Lees ook Kampen zet ontwikkeling tuinbouwgebied in Koekoekspolder door

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.