Home

Achtergrond

Brussel akkoord met aangemelde Nederlandse Habitatrichtlijngebieden

De Europese Commissie stemt in met de Nederlandse bijdrage van 141 Habitatrichtlijngbieden aan Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland is hiermee het eerste land in Europa dat zijn bijdrage aan Natura 2000 in het kader van de Habitatrichtlijn heeft afgerond. Natura 2000 heeft als doel het behoud en herstel van de biodiversiteit in de Europese Unie en is het grootste initiatief op het gebied van natuurbescherming in Europa.

Met de vaststelling van de gebieden is een nieuwe fase in de realisering van het netwerk in Nederland aangebroken. De gebieden worden beschermd. Daarnaast bestaat de verplichting om maatregelen te treffen om richtlijngebieden in stand te houden en de verplichting maatregelen te treffen om kwaliteitsverlies en verstoring te voorkomen. De realisering van het Nederlandse deel van het Natura 2000 netwerk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, beheerders en gebruikers.

Natura 2000 is het grootste initiatief op het gebied van natuurbescherming in Europa. De lidstaten van de Europese Unie hebben met elkaar de afspraak gemaakt om de biodiversiteit niet verder te laten afnemen. Hiertoe zijn in 1979 de Vogelrichtlijn en in 1992 de Habitatrichtlijn vastgelegd. De Europese Lidstaten hebben zich verplicht om voor beide richtlijnen gebieden aan te wijzen. Met deze gebieden worden de soorten en habitattypen beschermd. Al deze gebieden vormen samen een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden: het zogenoemde Natura 2000 netwerk.

Lees ook Nieuwe Habitatrichtlijngebieden en uitbreidingen Vogelrichtlijngebieden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.